KOMBATAN ARNIS FYN

Vi træner på: BYHAVESKOLEN, ØRBÆKVEJ 47, 5700 SVENDBORG 

Tirsdage og Torsdage kl. 17.00 - 18.30

HOLDSTART: 27. FEBRUAR 2024


"Velkommen til Kombatan Arnis Fyn, hvor vi driver folkeoplysende virksomhed med fokus på kampsportens kunst og filippinske kampsportstraditioner. Vores forening er et levende fællesskab, der trives på Fyn og bygger bro mellem kulturer gennem træning og fælles oplevelser.

Vores mission er at dele og bevare arven af Kombatan Arnis, en autentisk filippinsk kampsport, der kombinerer smidighed, taktik og selvforsvar. Vi tror på, at træning ikke kun styrker kroppen, men også sindet, og skaber et sundt og positivt miljø for alle.

Hos Kombatan Arnis Fyn er medlemsindflydelse hjørnestenen i vores fællesskab. Vi tror på, at hver stemme tæller, og vi opmuntrer vores medlemmer til at deltage aktivt i beslutningsprocesser. Gennem regelmæssige medlemsmøder og åbne dialoger sikrer vi, at alle har mulighed for at bidrage til foreningens udvikling og trivsel.

Medlemsindflydelse er synlig i alle aspekter af vores forening. Vi har et demokratisk valgt bestyrelse, hvor medlemmerne aktivt kan stille op og vælges ind. Beslutninger omkring træningsprogrammer, arrangementer og foreningens overordnede retning træffes i fællesskab på vores medlemsmøder. Vi mener, at når alle har en stemme, kan vi bedre skabe et inkluderende og dynamisk miljø.

Et andet eksempel på medlemsindflydelse er vores åbne feedbacksystem. Vi opfordrer medlemmer til at komme med idéer, forslag og feedback, som vi aktivt arbejder med at implementere. Dette skaber en følelse af ejerskab og engagement, hvor medlemmer ser direkte resultater af deres bidrag til foreningens udvikling.

Kombatan Arnis Fyn er ikke bare en kampsportsforening; det er et fællesskab, hvor medlemmer er medskabere af deres egen oplevelse. Vi tror på, at vores forening ikke kun er et sted, hvor man lærer færdigheder inden for kampsport, men også et sted, hvor man vokser som individ og bidrager til en rigere kultur."

Uanset om du er nybegynder eller erfaren udøver, er du velkommen til at deltage i vores træninger og arrangementer. Vi ser frem til at byde dig velkommen til Kombatan Arnis Fyn, hvor vi sammen skaber en stærk og inspirerende fællesrejse inden for kampsportens verden."